Homeopatiska medel passar för egenvård!

Homeopati är en väletablerad alternativ- och komplementär medicinsk metod vars användare bara blir större och större runt om i världen!

Homeopatiska energimediciner är helt ofarliga och biverkningsfria och har använts av människor världen över sedan flera hundra år tillbaka. Deras aktiva verkan bygger på våra metafysiska energier och påverkar våra känslor, sinnesstämningar och fysiska kroppsenergier. Och hjälper oss att återfå balans och harmoni genom att stimulera vår egen förmåga till självläkning.

Syftet med homeopatisk egenvård är först och främst att vara ett stöd vid behandling av akuta och kroniska besvär, genom att stärka kroppens immunförsvar och förmåga till naturlig läkning. Medlen går alldeles utmärkt att kombinera med andra mediciner och terapier och kan bara påverka besvären på ett positivt sätt genom att ge stöd åt våra egna metafysiska läkeresurser.

Homeopati, blomessenser och antroposofi är alla metoder som verkar på de subtila kropparna genom direkt kommunikation med dem genom att använda energimönster som överförs till vatten. Homeopatiska medel framställs från utgångs substansen genom att man gör en koncentrerad lösning av substansen (eller om den är olöslig genom malning till fint pulver). Om det är en lösning späds den ut antingen i förhållandet 1 till 10, vilket till slut ger en "X" eller "D" lösning eller i förhållandet 1 till 100, vilket ger en "C" lösning. De fint malda olösliga substanserna mals med laktosfritt mjölksocker i samma förhållande 100 gånger. Det kallas för "trituration". Efter 3 sådana triturationer löses blandningen i vatten och behandlas som en löslig substans. Därefter skakas blandningen kraftigt vanligtvis genom att slå den mot en hård yta 100 gånger. Processen kallas för "utspädning eller potensering". Antalet gånger som denna utspädnings process äger rum anges med den siffra som sätts efter beteckningen X, D eller C och anger medlets potens. Alla utspädningarna används inte eftersom det i praktiken visat sig att vissa är mer effektiva än andra.

Homeopatin är en terapi som utvecklats under mer än 200 år och är kliniskt väldokumenterad världen över. Den växer i popularitet för varje dag (förmodligen på grund av dess milda och läkande resultat och för att dess medel är helt biverkningsfria) Vill du lära dig mer rekommenderar vi våra e-kurser på distans med början av Steg 1 om du är nybörjare (som är en introduktion till homeopatins helande värld).