Att behandla eller förebygga med blomessenser!

För att kunna behandla och bota en sjukdom vet vi att man måste ta reda på orsaken till den. Inom den klassiska kinesiska medicinen tror man att negativa känslor påverkar livsenergin; ilska skadar levern, alltför djup koncentration under längre tid skadar mjälten, oro skadar lungorna, rädsla skadar njurarna etc., etc.

Biokemisk forskning har visat att kroniska känslor av till exempel ilska eller skam skapar permanenta förändringar i den endokrina kemin. Undertryckt ilska kan till exempel på sikt orsaka högt blodtryck. Detta är vad som vanligtvis kallas för stress och stress kan präglas in i kroppen på samma sätt som musik präglas på en CD-skiva.

Psykosomatiska sjukdomar är resultatet av biokemiska förändringar som orsakats av alltför starka eller undertryckta negativa känslor. Medan positiva känslor på samma sätt kan ha en positiv effekt på immunförsvaret. Med andra ord kan vi förhindra många kroppsliga åkommor, både kroniska och akuta, genom att fundera över på vilket sätt våra känslor och attityder kanske försämrar vår motståndskraft.

Terapi och egenvård med blomessenser kan hjälpa oss till en större medvetenhet om negativa känslor som orsakar stress, liksom hur vi skapar positivt tänkande som förbättrar vår vitalitet och immunitet.