HUDBESVÄR - homeopatisk konsultation på distans

Konsultation för bestämning av homeopatiskt medel vid behandling av olika hudbesvär och hudåkommor.

Homeopati är en exakt vetenskap. Den grundas på en naturlag och den terapeut som arbetar på ett riktigt sätt måste behandla i enlighet med dess principer. Homeopatin har ingen specifik förskrivning för en viss namngiven åkomma, men den har en enda individuell behandling för varje enskild åkomma, det vill säga terapin har en mycket individuell och personlig inriktning.

Detta innebär att homeopatin inte behandlar någon särskild åkomma eller någon sjukdom som något abstrakt, utan istället fokuserar på det tillstånd som hos den enskilda individen framkallar den energi blockering som ger upphov till besvären.

För att det homeopatiska medlet ska få den bästa verkan måste flertalet symtom, indikationer och karaktärsdrag överensstämma med medlets beskrivning i Homeopatisk Materia Medica.

Vissa symtom uppträder alltid vid allmänna besvär och åkommor och dessa anger i sig det namn som givits sjukdomen. Men för samtliga åkommor finns ytterligare en grupp av symtom, indikationer och karaktärsdrag som är typiska för individen och som på något sätt skiljer sig från de symtom som uppträder hos andra fall av samma åkomma. Dessa anger personliga karakteristika och visar nästan ofelbart på det lindrande och botande homeopatiska medlet.

Välkommen att beställa din konsultation på distans!

Beställ frågeunderlaget!

Välkommen  att beställa en konsultation på distans! Vi skickar dig ett omfattande frågeunderlag som du fyller i och returnerar till oss  för bedömning av en homeopat. Frågeunderlaget sänds till din epost i pdf-format som du skriver ut och antingen skickar till vår angivna fysiska adress eller skannar in och skickar tillbaka till vår epost. Kostnad för homeopatiska läkemedel ingår ej i priset.

Självklart har vi tystnadsplikt och hanterar dina uppgifter med största diskretion!

700 SEK