CIMICIFUGA

Traditionell användning i homeopatisk beredning

Silveraxets rotstock användes av amerikas indianer som ett medel mot skallerorms bett, menstruations smärtor och förlossnings smärtor. Roten tuggades också som lugnande medel och för att lindra depression. Ett te gjort på örten stänktes i bostaden för att hålla onda andar borta. Inom örtmedicinen används silverax fortfarande som urindrivande och hostdämpande medel och för att lindra inflammation och reumatisk värk.

Vanliga namn är silverax och ormrot och den växer i USA och Kanada. Det homeopatiska medlet bereds av rotstocken.

TRADITIONELL MEDICINSK ANVÄNDNING

Cimicifuga racemosa är i hög grad ett medel för kvinnor och verkar på livmoderns nerver och muskler. Det används mot menstruations besvär (tex blodstockning i huvudet före mens och tryck och kramp i korsryggen under menstruationen). Medlet anses verksamt vid postnatal depression och vid klimakteriebesvär med hetvallningar.

Det anses även verksamt mot nackstelhet som ger huvudvärk, liksom mot känslomässiga symtom på hormonell obalans (tex modlöshet, sorgsenhet, ångest och irritabilitet). Och särskilt vid åkommor som karakteriseras av uttalad frusenhet.

Symtomen kan lindras av att man lindar in sig varmt; av frisk luft; av tryck; av lätt ihållande rörelse. Men förvärras av kyla och fukt; i drag; av omslag i väder; av alkohol; av upphetsning.

HOMEOPATISK KONSTITUTION

Till denna konstitution hör huvudsakligen kvinnor, som antingen är hetsiga, utåtriktade, dominerande och pratsamma och hoppar från ämne till ämne, eller sorgsna, deprimerade och ständigt suckande. De har ett intensivt känsloliv och känner stark rädsla för tex döden och sinnes sjukdom (i synnerhet under klimakteriet).

Naturligt utan risk för biverkningar

Homeopatiska naturmedel är helt ofarliga och biverkningsfria och har använts av människor världen över sedan flera hundra år tillbaka. Deras aktiva verkan bygger på våra metafysiska energier och hjälper oss att återfå balans och harmoni genom att stimulera vår egen förmåga till självläkning. Medlen går alldeles utmärkt att kombinera med andra mediciner och terapier och kan bara påverka besvären på ett positivt sätt genom att ge stöd åt våra egna metafysiska läkeresurser. Homeopatiska läkemedel är en form av energimedicin som kan användas både vid akuta och kroniska besvär.

250 SEK

HAMAMELIS
250 SEK
IPECACUANHA
250 SEK
PULSATILLA
250 SEK
SANGUINARIA
250 SEK
RUTA GRAV
250 SEK