CHINA OFF

Traditionell användning i homeopatisk beredning

Homeopatmedlet China som görs på kinabark är särskilt historiskt betydelsefullt inom homeopatin. Barken var det första ämne som Samuel Hahnemann testade på sig själv (alltså den första homeopatiska prövningen). Han noterade att kinin (som utvinns ur barken) i stora doser ger symtom som liknar malarians) vilket det ofta botar. Idag är China ett viktigt medel mot utmattning.

Vanligt namn är kinabark och finns inhemsk i Sydamerikas regnskogar, numera odlad i Indien, Sri Lanka och Sydostasien. Använd beståndsdel är den torkade barken.

HOMEOPATISK KONSTITUTION

De personer som tillhör konstitutionen China har en tendens att vara hyperkänsliga, idealistiska och lättstötta. Deras intensiva konstnärliga läggning gör det svårt för dem att tala om sina känslor. Istället uttrycker de sig kreativt och har en uttalad känslighet för naturen. De tycker illa om "kallprat" och föredrar att tala om mer meningsfulla saker. Denna intensitet är mycket  tröttande och kan göra dem slöa, deprimerade, lättretliga, lättstötta och  till och med våldsamma. De är extremt fantasifulla.

TRADITIONELL MEDICINSK ANVÄNDNING

China används främst mot nervös utmattning efter en försvagande sjukdom, svaghet efter amning och vid extrem förlust av kroppsvätskor, tex genom svettning, kräkning eller diarré.

Medlet är också bra mot  huvudvärk (som lindras av hårt tryck mot det värkande området men blir värre vid lätt beröring), som att kamma håret; neuralgi; konvulsioner;  yrsel; tinnitus (ringningar i öronen); muskelspasmer vid utmattning och mindre blödningar. Det ges också mot ymnig svettning, frossa och rodnad med eller utan feber. Under svettningarna vägrar den drabbade att  dricka, men vill göra det vid frossa. Ansiktet är gulblekt och huden är mycket känslig även för den lättaste beröring.

China verkar också på matsmältnings systemet och är ofta bra mot magkatarr, gallblåsebesvär och väderspänning som förvärras av rörelse.

Medlet kan även lindra psykiska besvär som bland annat bristande koncentration, apati, likgiltighet, lättretlighet, okarakteristiska vredesutbrott och sömnsvårigheter.

Människor som behöver detta medel kan ha svullna vrister, matsmältnings besvär som inte lindras av rapningar och med en känsla av att mat har fastnat bakom bröstbenet. De  tycker illa om smör och fet mat och känner sug efter alkohol.

Symtomen lindras ofta av sömn; av värme; av hårt tryck mot angripna kroppsdelar. Men förvärras av kyla och drag; på natten; på hösten.

Naturligt utan risk för biverkningar

Homeopatiska naturmedel är helt ofarliga och biverkningsfria och har använts av människor världen över sedan flera hundra år tillbaka. Deras aktiva verkan bygger på våra metafysiska energier och hjälper oss att återfå balans och harmoni genom att stimulera vår egen förmåga till självläkning. Medlen går alldeles utmärkt att kombinera med andra mediciner och terapier och kan bara påverka besvären på ett positivt sätt genom att ge stöd åt våra egna metafysiska läkeresurser. Homeopatiska läkemedel är en form av energimedicin som kan användas både vid akuta och kroniska besvär.

250 SEK

STAPHISAGRIA
250 SEK
IPECACUANHA
250 SEK
GELSEMIUM
250 SEK
CAULOPHYLLUM
250 SEK
ACONITUM
250 SEK