CAULOPHYLLUM

Den här växtens rot användes som örtmedicin av indianerna för att förhindra långvariga och smärtsamma förlossningar. Växten används fortfarande som livmoder stimulerande medel inom örtmedicinen. Caulophyllum introducerades i homeopatin år 1875 av dr Hale, en välkänd amerikansk homeopat.

Vanligt namn är kvinnorot och den växer i Kanada och USA. Den del som används är den färska roten.

TRADITIONELL MEDICINSK ANVÄNDNING

Caulophyllum  har två huvudsakliga användnings områden inom homeopatin: Det första är mot reumatism som drabbar smålederna i händer och fötter, med oregelbundna, ilande, krampaktiga smärtor. Det andra är för att underlätta förlossningar som inte förlöper normalt, till exempel när värkarna är svaga och oregelbundna eller intensiva men ineffektiva. Det ges även mot falska förlossnings värkar.

Medlet kan också förhindra missfall och lindra svåra smärtor efter förlossning och i samband med menstruation. Eftersom det verkar stimulerande på livmodern kan det också ges mot utebliven menstruation.

Symtomen lindras av värme, men förvärras under graviditet och av utebliven menstruation.

Naturligt utan risk för biverkningar

Homeopatiska naturmedel är helt ofarliga och biverkningsfria och har använts av människor världen över sedan flera hundra år tillbaka. Deras aktiva verkan bygger på våra metafysiska energier och hjälper oss att återfå balans och harmoni genom att stimulera vår egen förmåga till självläkning. Medlen går alldeles utmärkt att kombinera med andra mediciner och terapier och kan bara påverka besvären på ett positivt sätt genom att ge stöd åt våra egna metafysiska läkeresurser. Homeopatiska läkemedel är en form av energimedicin som kan användas både vid akuta och kroniska besvär.

250 SEK

ARNICA
250 SEK
CHINA OFF
250 SEK
CHELIDONIUM
250 SEK
GELSEMIUM
250 SEK
ACONITUM
250 SEK