Healing Chakra Blend Solarplexus

HCB Solarplexus Chakra Organic Essential Oil 10 ml roll-on

Solarplexus chakrat kallas även för "manipura chakra". Det sitter i aurakroppen rakt ovanför det fysiska solarplexus (maggropen). Det har tio blågrå lotusblad och bär eldens röda triangel. Gult är den färg som accosieras till solarplexus chakrat.

Solarplexus chakrat handlar om personlig kraft och kontroll, vad det innebär att vara en unik individ i den här världen och hur man skapar band till andra. Det förknippas med mage, bukspottkörtel, lever, gallblåsa, mjälte, binjurar och matsmältning.

Förändring och rörelse som förknippas med det här chakrat inbegriper bland annat omvandling av JAGET till en varelse med styrka och egen vilja. Denna styrka har emellertid inget med aggression eller kontroll att göra, utan istället är det den styrka som  ser olikheter, men omvandlar sakral chakrats polariserande utmaningar till en ny balanspunkt. Arbetar man med solarplexus chakrat får man hjälp med att överbrygga skillnader för att få en helhet. Detta kan uppnås på en personlig nivå så att vi inte låter huvudet styra hjärtat eller den vänstra logiska sidan av hjärnan, som då får ett övertag över vår kreativa, intuitiva högra hjärnhalva.

FÖR ÖPPET CHAKRA (energin är överaktiv) skapar ett tillstånd av ilska, kontrollerande, arbetsnarkomani, dömande och högdragen attityd.

BLOCKERAT CHAKRA (energin rör sig dåligt eller inte alls) gör att man oroar sig för mycket om vad andra tycker och tänker, man blir rädd för att bli ensam, blir osäker och behöver ständigt bli uppmuntrad.

BALANSERAT CHAKRA (energin flödar som den ska och i rätt vibrations grad) skapar tillstånd som visar respekt för sig själv och för andra, ger personlig styrka, spontanitet och mer ohämmade känslor.

En person som saknar kontroll över tillvaron och som är arg, dominerande eller som misshandlar kan ha nytta av ett helande av solarplexus chakrat.

De  ingående eteriska oljorna är helt ekologiska av VETIVER, GERANIUM samt JUNIPER BERRY i en bas av mandel/kokos olja. Dessa används för utvärtes bruk att appliceras på huden för att stärka svagheter och korrigera obalanser i energin.

Förpackning flaska 10 ml roll-on. Allmänna doserings anvisningar medföljer leverans.  

250 SEK