Scleranthus (Grönknavel) Blomessens

HÄNFÖR SIG TILL SJÄLSLIGA EGENSKAPER SOM INRE JÄMVIKT OCH BESLUTSAM HÅLLNING! BESLUTSAMHET OCH KONCENTRATIONS FÖRMÅGA!

Den som har sett en gräshoppa göra sina till synes slumpmässiga hopp - än hit än dit efter minsta rörelse i omgivningen - får en aning om hur det känns att vara en Scleranthus personlighet i negativt tillstånd. En impuls utifrån får denne att reagera på ett bestämt sätt och i nästa ögonblick precis tvärtom.

Idag tycker denne att de nya grannarna är helt förtjusande, imorgon går de denne på nerverna och hon/han drar igen dörren framför näsan på dem. På kvällen ena dagen är denne helt överens med sina vänner att gemensamt köpa ett hus tillsammans, men följande dag undrar hon/han om denne förlorat förståndet när denne gett sig in i den sortens äventyr och ringer kors och tvärs för att få hela affären annulerad. Men under sitt agerande med att avstyra det hela börjar det åter kännas som om det trots allt var ett vettigt projekt (så denne säger att hon/han ska tänka på saken). Så här går turerna av och an tills vännerna säger ifrån.

I detta negativa tillståndet är man som en pendel som svänger över från den ena sidan till den andra -  gång på gång - oupphörligt från himlastormande jubel till bittersta bedrövelse, från febril aktivitet till mållös apati, idag fyr och flamma för en idé men imorgon totalt ointresserad. Dessa ständiga åsikts och stämnings växlingar gör att Scleranthus personligheten utåt sett ger ett mycket labilt och opålitligt intryck.

Det är vanligt att detta ombytliga lynne också kommer till nervösa, ryckiga och överdrivna gester och rörelser. Många kvinnor med den här läggningen byter kläder i ett, flera gånger om dagen för att vara rätt klädda för varje nytt stämningsläge och humör. Patienter med Scleranthus tillstånd har en tendens att reta gallfeber på sin läkare - symtomen är nämligen på  ständig vandring i kroppen.

I det negativa tillståndet är det viktigt att både fysiskt och psykiskt finna sitt centrum, sin kärna, och sin egen rytm. Första steget är att akta sig för att gå så djupt in i erfarenheter som varit extrema i positivt eller negativt hänseende och att hålla sig mer till den gyllene medelvägen.

Känner sig obeslutsam på grund av inre rastlöshet med ett ständigt rov för stridiga viljor. Med extrema växlingar i stämnings läge; gråt och skratt, himlastormande jubel och nattsvart förtvivlan. Tar emot många impulser och hoppar andligen hit och dit som en gräshoppa. Ofta okoncentrerad och hoppar från det ena ämnet till det andra i ett samtal.

Möjlighet till positiv förändring med Scleranthus

Klar balanserad överblick. Beslutsamhet och koncentrations förmåga. Bibehållen själs jämvikt i alla lägen. Mångsidig och flexibel och kan alltid tillvarata nya möjligheter i livet på ett harmoniskt och balanserat sätt. Kan fatta snabba och riktiga beslut utan ånger och tveksamhet. Överdriver inte och undviker att dra saker och ting till sina ytterligheter och försöker finna en mjuk "vågrörelse" att följa inombords istället för "pendelrörelse".

Övrigt

Grönknavel eller åkerknavel är en växtart i familjen nejlikväxter.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren  ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden  där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen  tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas  alltså ej oralt).

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!

250 SEK