Honeysuckle (Kaprifol) Blomessens

FÖRMÅGA ATT GLÄDJAS ÅT NUET OCH INSER ATT VARJE DAG ÄR EN NY DAG MED NYA SPÄNNANDE MÖJLIGHETER

Honeysuckle hör ihop med benägenheten att acceptera förändringar och förmågan att foga samman olika livserfarenheter. I ett negativt tillstånd är förbindelsen till själva livets strömmar mycket svag. Brist på inre rörlighet utgör här problemet och Honeysuckle personligheten blir förslappad och dröjer sig i andligt hänseende kvar på fel plats i fel tid och blir till slut alldeles handlings förlamad.

I det negativa tillståndet vägrar denne att låta sig styras av det högre jaget i enlighet med själens lagar, för att denne inte genast förstår den här lagbundenheten. Denne vill inte inse hur viktigt det är att kunna förändras och godtar inte energin av att livet hela tiden går vidare.

Känslor av nostalgi hör ihop med Honesuckle personligheten och tron att en flykt in i det förgångna befriar denne från dagens hårda verklighet. Det är känslor utan förankring i nuet och bara sentimentala försök till kompensation.

Honeysuckle personligheten känner längtan till det förgångna och förmår inte leva i nuet. Med ständiga hänvisningar till hur det var förr, både för sig själv i sina tankar och i samtal med andra. Man glorifierar det förgångna och vill helst att allt ska vara som förr och tänker med vemod på den tid som flytt.

Ofta har denne svårt att komma vidare från någon traumatisk händelse som till exempel en kär anhörigs bortgång, utan lever helt i sina minnen av den personen. Kan ofta gräma sig över en försummad chans eller ouppfylld önskedröm och är föga intresserad av aktuella problem, eftersom denne lever det mesta i det förgångna.

Möjlighet till positiv förändring med Honeysuckle

Potential till ett levande förhållande till det förgångna, fastän man lever helt i nuet. Man tar lärdom av det man upplevt men klamrar sig inte fast vid det. Utan man kan föra med sig vackra minnen ur det förflutna och berika dagens värld med dem.

Inser att förändring är det mest naturliga och att allt flyter på som det ska. Och att livet är just nu, där varje ny dag är en spännande möjlighet till något nytt.

Övrigt

Kaprifol eller äkta kaprifol är en art i familjen kaprifolväxter från centrala Östeuropa till södra Europa, västerut till Italien. Den blommar vanligen i maj, några veckor tidigare än vildkaprifol blommar i Sverige.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!

250 SEK