Cerato (Särv) Blomessens

Cerato har med självsäkerhet, trygghet i sig själv och intuition att göra. Låter sig styras av sin inre övertygelse, litar på den och står fast vid sina beslut. I ett negativt tillstånd har man svårt att godta sina egna, riktiga bedömningar, vilket man oftast inte själv är medveten om. Man står inför ett beslut och vet intuitivt helt klart hur man skall göra, tills intellektet slår till och grumlar hela bilden och man på sedvanligt sätt åker in i gamla spår igen. Det som på ett intuitivt plan kändes helt rätt, blev plötsligt komplett omöjligt att omsätta i praktiken. Och det uppstår en omedveten konflikt som gör att man inte vågar lita på sin intuition.

Cerato personligheten gör här misstaget att vägra notera det högre jaget. Istället för att godta dess ledande roll, söker vederbörande svar i sin omgivning, i allmänna teorier och läror eller i andras erfarenheter - som är präglade av helt andra personligheter. Dessa karaktärer går lätt andra människor på nerverna med sitt tjat om stort och smått, de måste hela tiden fråga om råd i vartenda litet "pytte" problem. De kan säga; "Vad skulle du göra i mitt ställe? Egentligen vet jag det själv, men jag litar inte riktigt på att jag gör rätt. Så enkelt kan det väl inte vara?" Så går det typiska Cerato resonemanget.

Cerato personligheten vet ofta inte om att denne vet så mycket. Därför samlar hon/han mer och mer information som om det gällde pengar på ett konto i banken. Ändå är det sina egna erfarenheter som denne borde använda och det är den sortens levande kunskap som skulle ge denne säkerhet och tillit till sin förmåga att fatta beslut.

Människor som urskillningslöst jagar nya bantnings idéer efter varje modesväng, utan att inse hälsofaran med dem, är inne i just ett Cerato tillstånd; "Jag vet att min mage inte tål lök, men professor X säger att.....!" De skadar sig själva mot bättre vetande och ger ofta ett lite enfaldigt intryck.

De som tar blomessensen Cerato kan snart uppfatta sin inre röst allt tydligare. De kommer in i en god cirkel och ju mer de litar på sin egen inre röst, desto starkare hörs den. De kan lyckligt konstatera att de har tillgång till just den kunskap som behövs i det ögonblicket, det är bara att tuta och köra. Beslut, diagnoser, tolkningar, sambands analyser - allt går att göra när det behövs.

I ett positivt Cerato tillstånd har man en stark inre känsla för hur man ska handla och den känslan rubbas inte så lätt av skenbart övertygande argument utifrån. Många har lagt märke till att man får starkare drömupplevelser och förmåga att komma ihåg sina drömmar - när man tar denna blomessens.

Möjlighet till positiv förändring med Cerato

Blir mer intuitiv, entusiastisk, nyfiken och vetgirig. Sammanställer, bearbetar och använder information och delar gärna med sig av sin kunskap. Lyckas koordinera sitt abstrakta och konkreta tänkande och låter sig styras av sin inre övertygelse, det vill säga litar på den och står fast vid sina beslut. Vilket resulterar i ett klokt handlande. Den röda tråden blir; "Jag litar på min inre vägvisare!"

Övrigt

Cerato också kallad för Särv blir ungefär 60 cm hög och härstammar ursprungligen från Himalaja. Numer odlas den i trädgårdar på landet och får ca 1 cm långa, trumpetformade blekblå blommor som plockas i augusti och september.

Dessa  BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren  ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!

250 SEK

Hornbeam (Avenbok) Blomessens
250 SEK
Pine (Tall) Blomessens
250 SEK
Vervain (Järnört) Blomessens
250 SEK
Heather (Ljung) Blomessens
250 SEK